ZŠ M.C. SKLODOWSKÉ A MŠ JÁCHYMOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 
 
 
V budově jáchymovské základní školy je umístěno několik učeben a ředitelství Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji. V Euroinstitutu se zabýváme vzděláváním klientů žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a domovech se zvláštním režimem (DZR). Vyučujeme tyto obory:
 • praktická škola dvouletá,
 • praktická škola jednoletá,
 • provozní služby – úklid a výpomoc.
 

 
Žáci školy – cílová skupina:
Vzděláváme žáky od 15 do 59 let s diagnózou:
 • lehké, střední a těžké mentální postižení,
 • lidé s poruchami chování a učení,
 • lidé s tělesným postižením.
 
Školní výuka:
 • úklidové práce s výučním listem ve dvouletém učebním oboru schváleném jen pro lehce mentálně postižené klienty, u žáků s postižením středním či těžkým je připraven obdobný obor v praktické škole,
 • rodinná a zdravotní výchova v rámci praktické školy jednoleté i dvouleté,
 • pěstitelské práce, zahrada v praktické škole dvouleté,
 • chov domácích zvířat v praktické škole jednoleté i dvouleté,
 • výživa a příprava pokrmů, vaření s výučním listem ve dvouletém učebním oboru schváleném jen pro lehce mentálně postižené klienty, u žáků s postižením středním či těžkým je připraven obdobný obor v praktické škole,
 • praní, žehlení a šití s výučním listem ve dvouletém učebním oboru schváleném jen pro lehce mentálně postižené klienty, u žáků s postižením středním či těžkým je připraven obdobný obor v praktické škole,
 • manuální práce v rámci praktické školy dvouleté (práce s papírem, dřevem, kovem, plasty, jednoduché práce montážní a demontážní, košíkářské práce, jednoduché zednické práce – pro muže; práce s papírem, plasty, háčkování, pletení, košíkářské práce, vyšívání – pro ženy),
 • více učebních oborů mají naše partnerské školy, například Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, která vyučuje ve Vejprtech zednické a stavební práce pro pomocné zedníky a přidavače a košíkářství ve specializované učebně Panenském Týnci.
Výuka probíhá v přirozeném prostředí žáka nebo ve školním prostředí. Odborný výcvik probíhá v přirozeném prostředí žáka a na pracovištích vybraných partnerských firem. Výuka je zajištěna kvalifikovanými speciálními pedagogy.
 
Zájmové a terapeutické aktivity:
 • sportovní oddíly pro mentálně handicapované sportovce,
 • odborné olympiády v předmětech praktického vyučování,
 • taneční terapie a terapeutický tanec,
 • léčebná pedagogika, snoezelen.
 
Více na www.euroinstitut.cz nebo https://www.facebook.com/Euroinstitut/
 
Malá fotogalerie: individuální výuka v praktické škole jednoleté, praktické vyučování v praktické škole dvouleté, výuka učňů, letní olympiády, taneční terapie.


Euroinstitut individuální výukaEuroinstitut praktické vyučování v praktické škole dvouletéEuroinstitut taneční terapieEuroinstitut výuka učňůEuroinstitut žákyně při teoretické výuceSportovní aktivity (Letní olympiáda Euroinstitutu)

 

Důležité


Školský portál obce s rozšířenou působností Ostrov


Facebook ZŠ Marie Curie- Sklodowské a MŠ Jáchymov