Euroinstitut

26.prosince 2022  |   Základní škola  |   Administrátor  |  

V budově jáchymovské základní školy je umístěno několik učeben a ředitelství Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji. V Euroinstitutu se zabýváme vzděláváním klientů žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a domovech se zvláštním režimem (DZR).

Vyučujeme tyto obory:

 • praktická škola dvouletá,
 • praktická škola jednoletá,
 • provozní služby – úklid a výpomoc.


Žáci školy – cílová skupina:

Vzděláváme žáky od 15 do 59 let s diagnózou:

 • lehké, střední a těžké mentální postižení,
 • lidé s poruchami chování a učení,
 • lidé s tělesným postižením.

Školní výuka:

 • úklidové práce s výučním listem ve dvouletém učebním oboru schváleném jen pro lehce mentálně postižené klienty, u žáků s postižením středním či těžkým je připraven obdobný obor v praktické škole,
 • rodinná a zdravotní výchova v rámci praktické školy jednoleté i dvouleté,
 • pěstitelské práce, zahrada v praktické škole dvouleté,
 • chov domácích zvířat v praktické škole jednoleté i dvouleté,
 • výživa a příprava pokrmů, vaření s výučním listem ve dvouletém učebním oboru schváleném jen pro lehce mentálně postižené klienty, u žáků s postižením středním či těžkým je připraven obdobný obor v praktické škole,
 • praní, žehlení a šití s výučním listem ve dvouletém učebním oboru schváleném jen pro lehce mentálně postižené klienty, u žáků s postižením středním či těžkým je připraven obdobný obor v praktické škole,
 • manuální práce v rámci praktické školy dvouleté (práce s papírem, dřevem, kovem, plasty, jednoduché práce montážní a demontážní, košíkářské práce, jednoduché zednické práce – pro muže; práce s papírem, plasty, háčkování, pletení, košíkářské práce, vyšívání – pro ženy),
 • více učebních oborů mají naše partnerské školy, například Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, která vyučuje ve Vejprtech zednické a stavební práce pro pomocné zedníky a přidavače a košíkářství ve specializované učebně Panenském Týnci.

Výuka probíhá v přirozeném prostředí žáka nebo ve školním prostředí. Odborný výcvik probíhá v přirozeném prostředí žáka a na pracovištích vybraných partnerských firem. Výuka je zajištěna kvalifikovanými speciálními pedagogy.

Zájmové a terapeutické aktivity:

 • sportovní oddíly pro mentálně handicapované sportovce,
 • odborné olympiády v předmětech praktického vyučování,
 • taneční terapie a terapeutický tanec,
 • léčebná pedagogika, snoezelen.

Více na www.euroinstitut.cz nebo https://www.facebook.com/Euroinstitut/

Malá fotogalerie: individuální výuka v praktické škole jednoleté, praktické vyučování v praktické škole dvouleté, výuka učňů, letní olympiády, taneční terapie.

Fotografie k článku

Úřední deska
Zveřejněno: 26.12.2022
Výroční zprávy
Zveřejněno: 28.11.2022
Návrh rozpočtu 2023


Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Mateřská škola
Berušky
Kytičky
Sluníčka
Důležité odkazy
Facebook
Bakaláři

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
Adresa:Husova 992, Jáchymov, 362 51
IČO:70981043
Ředitel školy:Ing. Michal Havlíček
E-mail:skola@zsjachymov.eu
Web:https://www.zsjachymov.eu
Datová schránka:7dvmpmt
Zřizovatel:

Důležité kontakty

ZŠ:  353 811 505
 skola@zsjachymov.eu
MŠ:  352 629 018
 skolicka@zsjachymov.eu
ŠD:  608 163 366
 hellmichova@zsjachymov.eu
ŠK:  770 640 134
 cernotova@zsjachymov.eu
ŠJ:  608 163 305 (odhlašování obědů pro ZŠ)
 608 163 508 (odhlašování obědů pro MŠ)
 jidelna@zsjachymov.eu

Mapa