Školní klub

26.prosince 2022  |   Školní klub  |     |  

Školní klub rozvíjí tyto činnosti:

  • výtvarná a pracovní činnost
  • dramatická a hudební aktivita
  • sportovní aktivity
  • vaření a příprava studené kuchyně
  • odpočinková činnost
  • rekreační činnost
  • práce s PC, samostatné vyhledávání nových informací
  • příprava na vyučování
  • hudební činnosti
  • keramika, pracovní činnosti a ruční práce


Žákovský parlament ZŠ M. C. - Sklodowské a MŠ Jáchymov

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy. Ve třídách, od 3. do 9., si žáci zvolili do Žákovského parlamentu své dva zástupce. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament vede koordinátor.

Koordinátor je dospělý člověk, který vede školní parlament. Věnuje se především tomu, aby byla skupina schopna efektivně spolupracovat. Je osobou, která sleduje práci žáků a dává jim zpětnou vazbu, komunikuje s vedením školy a ve spolupráci s žáky plánuje činnost ŽP, stanovuje jeho cíle a vyhodnocuje jeho činnost.

Koordinátor ŽP: Bc. Barbora Vaňková

PANDA ČASOPIS:

Panda 1

Panda 2

Panda 3

Panda 4

Panda 5Úřední deska
Zveřejněno: 26.12.2022
Výroční zprávy
Zveřejněno: 28.11.2022
Návrh rozpočtu 2023


Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Mateřská škola
Berušky
Kytičky
Sluníčka
Důležité odkazy
Facebook
Bakaláři

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
Adresa:Husova 992, Jáchymov, 362 51
IČO:70981043
Ředitel školy:Ing. Michal Havlíček
E-mail:skola@zsjachymov.eu
Web:https://www.zsjachymov.eu
Datová schránka:7dvmpmt
Zřizovatel:

Důležité kontakty

ZŠ:  353 811 505
 skola@zsjachymov.eu
MŠ:  352 629 018
 skolicka@zsjachymov.eu
ŠD:  608 163 366
 vostrcilova@zsjachymov.eu
ŠK:  770 640 134
 cernotova@zsjachymov.eu
ŠJ:  608 163 305 (odhlašování obědů pro ZŠ)
 608 163 508 (odhlašování obědů pro MŠ)
 jidelna@zsjachymov.eu

Mapa