Projekty

1.září 2023  |   Základní škola  |   Ing. Michal Havlíček  |  OP Jana Ámose Komenského

Šablony III - Publicita

Povinná publicita projektu "Rekonstrukce šaten"

Projekt - Rekonstrukce zázemí - šaten na ZŠ Jáchymov

Vybudování učebny přírodních věd - Ministerstvo pro místní rozvoj v ČR

Maják – síť kolegiální podpory - CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014

Rekonstrukce učebny fyziky a přírodních věd (včetně zázemí) - ČEZ oranžová učebna

Rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávánív základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázii v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Povinnost publicity v rozvojových programech MŠMT

Dotace MŠMT na asistenty pedagoga v roce 2013

OP Vzdělávání pro konkurenceshopnost

Rozvojový program MŠMT

Dotační program

Den Země

Projekt,, Vše pro zdraví a bezpečí,, - 26.4.2016

MOSTY

Podpora vzdělávání ve školách v oblasti ORP Ostrov

Podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v lokalitě Jáchymov

Moderní učitel 21. století

Vzory výstupových materiálů - Sociální vyloučení - Začleňování znevýhodněných

Vzory výstupových materiálů - Ochrana spotřebitele - pravicový extremismus

Vzory výstupových materiálů - krajní pravice, neofašismus a kriminalita - ochrana spotřebitele

Projektová příprava rozvojových projektů ve městě Jáchymov

Nadace ČEZ - Oranžová učebna

Grant O2/ThinkBig - Galerie návratů

1. Klíč - 2

2. Podpora inkluzivního vzdělávání

3. Mathesius

4. Naučná stezka

5. Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.

6. Inkluzivní škola

7. Systém individuálního vzdělávání osob žijících v oblastech se zastoupením sociálně vyloučených lokalit.

Fotografie k článku

Úřední deska
Zveřejněno: 26.12.2022
Výroční zprávy
Zveřejněno: 28.11.2022
Návrh rozpočtu 2023


Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Mateřská škola
Berušky
Kytičky
Sluníčka
Důležité odkazy
Facebook
Bakaláři

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
Adresa:Husova 992, Jáchymov, 362 51
IČO:70981043
Ředitel školy:Ing. Michal Havlíček
E-mail:skola@zsjachymov.eu
Web:https://www.zsjachymov.eu
Datová schránka:7dvmpmt
Zřizovatel:

Důležité kontakty

ZŠ:  353 811 505
 skola@zsjachymov.eu
MŠ:  352 629 018
 skolicka@zsjachymov.eu
ŠD:  608 163 366
 vostrcilova@zsjachymov.eu
ŠK:  770 640 134
 cernotova@zsjachymov.eu
ŠJ:  608 163 305 (odhlašování obědů pro ZŠ)
 608 163 508 (odhlašování obědů pro MŠ)
 jidelna@zsjachymov.eu

Mapa