ZŠ M.C. SKLODOWSKÉ A MŠ JÁCHYMOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
Husova 992, 362 51 Jáchymov

 

Telefon:  353 811 505
IČ:  70981043
E-mail: skola@zsjachymov.eu
Datové schránky: ID 7dvmpmt

VEDENÍ  ŠKOLY

Ředitelka školy: Mgr. Drahuše Nováková
Telefon:  608 163 301
E-mail:  novakova@zsjachymov.eu

Zástupkyně ředitelky: Ing. Zuzana Kokyová
Telefon: 608 163 343
E-mail:  kokyova@zsjachymov.eu

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Petra Fiedlerová, DiS.
Telefon:  608 163 304
E-mail:  fiedlerova@zsjachymov.eu

MATEŘSKÁ  ŠKOLA 

Dukelských hrdinů 1031, 362 51 Jáchymov
Telefon:  352 629 018
E-mail:  skolicka@zsjachymov.eu

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB

Vedoucí vychovatelka (2. od.): p. Vladimíra Danyová
Telefon 608 163 303
E-mail: danyova@zsjachymov.eu

Vychovatelka ŠD (1. od.): p. Eva Hellmichová
Telefon:  608 163 366
E-mail: hellmichova@zsjachymov.eu

Vychovatelka ŠK: sl. Bc. Barbora Vaňková
Telefon:  770 640 134
E-mail: vankova@zsjachymov.eu

ŠKOLNÍ  JÍDELNA

Vedoucí ŠJ: Ivana Manlíková
Telefon:  608 163 305 (odhlašování obědů pro ZŠ)
       608 163 508 (odhlašování obědů pro MŠ)
E-mail:  jídelna@zsjachymov.eu

Důležité


Školský portál obce s rozšířenou působností Ostrov


Facebook ZŠ Marie Curie- Sklodowské a MŠ Jáchymov