ZŠ M.C. SKLODOWSKÉ A MŠ JÁCHYMOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA
 
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace
  Husova 992
362 51 Jáchymov
 
Telefon:         353 811 505
IČ:                   70981043
 
E-mail:           skola@zsjachymov.eu
 
Datové schránky: ID 7dvmpmt
 
MATEŘSKÁ  ŠKOLA        
 
Dukelských hrdinů 1031, 362 51 Jáchymov
Telefon:         352 629 018
E-mail:           skolicka@zsjachymov.eu
 
VEDENÍ  ŠKOLY
 
Ředitelka školy: Mgr. Drahuše Nováková
Telefon:         608 163 301
E-mail:           novakova@zsjachymov.eu
 
Zástupkyně ředitelky: Ing. Zuzana Kokyová
Telefon:         608 163 343
E-mail:           kokyova@zsjachymov.eu
 
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Petra Fiedlerová, DiS.
Telefon:         608 163 304
E-mail:           fiedlerova@zsjachymov.eu
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
 
Vychovatelka ŠD: p. Eva Hellmichová, DiS.
Telefon          608 163 366
E-mail:           hellmichova@zsjachymov.eu
 
Vychovatelka ŠK: p. Bc. Barbora Černotová
Telefon:         770 640 134
E-mail:           cernotova@zsjachymov.eu
 
ŠKOLNÍ  JÍDELNA
 
Vedoucí ŠJ: p. Ivana Manlíková
Telefon:         608 163 305 (odhlašování obědů pro )
                        608 163 508 (odhlašování obědů pro )
E-mail:           jídelna@zsjachymov.eu
 

Důležité


Školský portál obce s rozšířenou působností Ostrov


Facebook ZŠ Marie Curie- Sklodowské a MŠ Jáchymov